Workshop CV opstellen

Workshop: C.V. opstellen voor interne / externe doeleinden

Doel van de workshop C.V. :
Vooral van mensen die al jaren in dienst zitten is het C.V. vaak verouderd of niet bestaand. Het doel van de cursus is medewerkers bewust maken van hun verworven kennis en vaardigheden en hoe zij dat op een correcte manier kunnen verwoorden op het C.V.

Stappenplan:
1. Doorlopen huidig C.V. op loopbaan
2. Kwaliteitenspel
3. Formuleren van korte persoonlijke samenvatting

Resultaat:
Een helder en wervend C.V. met een korte samenvatting van de betrokkene om op die wijze een korte impressie te geven.

Duur:
Individueel traject: 1 gesprek van 2 uur.
Workshop: 2,5 uur

Back to Top