Balans in werk & privé

Voor wie:
Uit onderzoek blijkt dat veel mensen moeite hebben met het combineren van werk en privé. Meer dan de helft van alle verzuim blijkt gerelateerd te zijn aan een verstoorde balans werk & privé. Stress en overspannenheid kunnen het gevolg zijn, wat kan leiden tot langdurig verzuim. Bij een goede balans werk & privé hebben dus zowel werkgever als werknemer baat.

Doel van de workshop Werk & Privé:
Doelen zijn inzicht geven in hoe tijd momenteel besteed wordt, bewustwording van valkuilen en efficiënter met tijd omgaan. Dit gebeurt met behulp van diverse oefeningen, bijvoorbeeld de ‘kwadrantenoefening’. Hierin worden belang en urgentie zichtbaar gemaakt en wordt duidelijk wat veel tijd kost en hoe men efficiënter kan plannen. Men leert valkuilen herkennen, beter prioriteiten stellen en plannen. Mensen worden waar nodig gecoached op het op constructieve wijze aangeven van hun grenzen in de werksituatie.

Stappenplan:
1. Individueel intakegesprek van 1,5 uur
2. Gesprekken waarin knelpunten besproken worden en oplossingen gegenereerd worden
3. Oefeningen, o.a.: ‘Energielekken en energieleveranciers’, ‘kwadrant van Eisenhouwer’
4. Bespreken van resultaten, inzichten vormen
5. Plan van Aanpak opstellen met SMART doelen.

Resultaat:
Het evenwicht Werk en Privé hervinden en behouden.

Duur:
Individueel traject: Meestal 4 gesprekken van 1,5 uur. (Afhankelijk van individuele situatie).
Workshop bestaat uit individuele intakes en 1 groepssessie van een dagdeel en een groepsevaluatie van een uur binnen 3 weken.

Back to Top