Mijn Loopbaan

Doel van de workshop:

Het is altijd nuttig u te bezinnen op uw loopbaanperspectieven, zeker als u zich herkent in één of meerdere van onderstaande vragen.
o – Ik weet niet wat ik in de toekomst zou willen en kunnen doen
o – Waar krijg ik energie van?
o – Ik vind zoveel leuk en kan niet kiezen
o – Wat voor soort werk past bij mij?
o – Ik weet niet goed wat mijn kwaliteiten en beperkingen zijn
o – Ik ben niet meer gemotiveerd voor mijn werk
o – Mijn functie wordt opgeheven, ik moet wat anders. Maar wat?

Stappenplan:

1. Individueel intakegesprek van 1,5 uur
2. Analyse van huidige loopbaansituatie via emailwerkboek en nabespreking hiervan.
In het werkboek komen onderstaande vragen aan bod:
– Wat kunt u leren uit uw werkverleden?
– Wat zijn uw persoonlijke waarden en interesses; wat motiveert u?
– Wat zijn uw kwaliteiten, wat zijn uw valkuilen?
– Wat is de rode draad in uw loopbaan, welke kant wijst dit op?
3. Formuleren van een logische vervolgstap in uw carrière.
4. Bespreken van de hiervoor benodigde acties.

 

Resultaat:

Na de workshop hebben deelnemers een realistisch toekomstbeeld, kunnen zij onderbouwde keuzes maken en hebben zij een Plan van Aanpak om richting te geven aan hun toekomst.

Duur:

Individueel traject: 6 gesprekken van 1,5 uur.
Workshop: 2 dagdelen

Back to Top